5/23/2012

Dwujęzyczność / Bilinguality


Witam! Od dziś blog będzie dwujęzyczny (polsko-angielski). Wszystkie
dotychczasowe posty zostały już zaktualizowane. Miłego czytania!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helo! From now on this blog will be bilingual (polish-english).
All previous posts have been updated. Enjoy!

5/14/2012

GTTF #3: Afterimage

Rysunek ma chyba z 10 lat ale go lubię i zawsze obiecywałem sobie dodać kolor 
( to już 3cie podejście przez te lata). Poza kolorem dymek i clue scenki też nowe 
bo była to  ilustracja do konkretnej historii której przytaczał tu nie będę ^_^
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drawing is at least 10 years old but I like it and always promised myself to add color
(this is the third approach over the years). In addition to the color and  the speech bubble 
also a new sense was added to the scene, because originally it was supposed to be
an illustration for a certain story, that I will not cite here ^ _ ^