5/23/2012

Dwujęzyczność / Bilinguality


Witam! Od dziś blog będzie dwujęzyczny (polsko-angielski). Wszystkie
dotychczasowe posty zostały już zaktualizowane. Miłego czytania!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helo! From now on this blog will be bilingual (polish-english).
All previous posts have been updated. Enjoy!

5/14/2012

GTTF #3: Afterimage

Rysunek ma chyba z 10 lat ale go lubię i zawsze obiecywałem sobie dodać kolor 
( to już 3cie podejście przez te lata). Poza kolorem dymek i clue scenki też nowe 
bo była to  ilustracja do konkretnej historii której przytaczał tu nie będę ^_^
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drawing is at least 10 years old but I like it and always promised myself to add color
(this is the third approach over the years). In addition to the color and  the speech bubble 
also a new sense was added to the scene, because originally it was supposed to be
an illustration for a certain story, that I will not cite here ^ _ ^ 

4/19/2012

GTTF #2: PULS!Gryzmoł z notesu (tym razem formatu A5 i na szczęście nie w linie),
pokolorowany w kompie :P
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scribble from a notebook (this time A5 format and fortunately whit no lines),
colored digitally : P

4/09/2012

baner...


Poprawiałem baner. W trakcie odwiedzili mnie znajomi z szuflandii.
Mówiłem już że lubię PAINTa !?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
I improved the banner. While working I was visited by friends from the drawer.
Have I metioned that I love PAINT !?

3/28/2012

GTTF #1: False prophet

Witam! Dziś start blogowej mini-serii GTTF!!! Z góry przepraszam za jakość ale to tylko
gryzmoł z notesu formatu A6 na dodatek w linie, pokolorowany w kompie :P
Obiecuję poprawę.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welcome! Starting today, a mini-series GTTF!!!  I apologize for the quality but it is only
a scribble from a A6 format notebook that unfortunately has lines, colored digitally :P
I promise to improve.

3/09/2012

DESZCZ! / RAIN!


I znów: miało być do MASZINa, jak poprzednio nie zdążyłem, wygrzebałem 
i dokończyłem.Co ciekawe pomysł i szkic był wcześniejszy niż w poprzednich 
1- planszówkach ale skończony został jako ostatni a tematem był deszcz.


Dla zainteresowanych to miła być do Maszin # 5 , ponadto zin dalej żyje 
w postaci bloga MASZIN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
And again: it was planned for MASZIN, as previously I did not finish on time, 
dug it out and completed. Ironically, idea and the sketch were earlier than the 
previous one page comics, but was finished last, and the topic was: the rain.


For those curious it was planned for Maszin # 5, also the zin lives on in 
the form of a blog MASZIN

3/08/2012

Kombinezon / Suit

I znów: miało być do MASZINa, nie zdążyłem, szuflada, wygrzebane i dokończone.
Kolejna 1- planszówka na temat: ubranie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
And again: it was planned for MASZIN,  didn't finish on time, the drawer,
dug it out and completed. Another one-page comic.
topic: clothing

3/07/2012

STRÓJ / SUIT


Tak samo jak poprzednie miało być do papierowego MASZINa, ale dałem ciała.
Wygrzebałem z szuflady i dokończyłem. Druga moja oficjalna 1- planszówka.
temat: ubranie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Just like the previous one was planned  for the paper MASZIN, but I faild to finish.
I dug it out of the drawer and completed. My second official one-page comic.
topic: clothing

3/06/2012

KWESTIA UBIORU / QUESTION OF ATTIRE


Miało być jeszcze do papierowego MASZINa ale dałem ciała i nie zrobiłem na czas.
Ostatnio wygrzebałem z szuflady (wraz z masą innych śmieci) i dokończyłem.
Wrzucam bo to pierwsza moja oficjalna 1- planszówka.
PS
temat: ubranie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
This was planned for the paper version of MASZIN comic zin, but I failed to do it on time.
Recently I dug it out of the drawer (along with bunch of other junk) and finished it.
I'm throwing it in because it's my first official one-page comic.
PS
topic: clothing

1/02/2012

START!


Po co ten blog? Sprawa jest prosta, po domu walają się tony gryzmołów
(jak widać powyżej). Najwyższy czas by zrobić z tym porządek.
Auto-motywacja, mobilizacja, bla, bla, bla... itd.
Zapraszam więc do śledzenia mojej bolesnej twórczości.
Dotychczasowe próbki: http://bolesnedisco.digart.pl/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Why this blog? It is very simple, my house is littered with tons of doodles 
(as seen above). It's time to set this in order.
Self-motivation, mobilization, blah, blah, blah ... etc.
So I invite everyone to keep track of my painful work,
(to be clear: bolesne-disco means painful-disco)
Previous work on: http://bolesnedisco.digart.pl/